Ολοκληρωμένες λύσεις
Βιομηχανίας

Βιομηχανικό ηλεκτρολογικό υλικό
Εξειδικευμένες εφαρμογές και προτάσεις υλικού, για τις πλέον εξειδικευμένες απαιτήσεις.
Συστήματα ελέγχου
Συστήματα αυτοματοποίησης
Δικτύωση δεδομένων
Δικτύωση ενέργειας
Αισθητήρες και υποδοχείς δεδομένων
Διαθέσιμα προϊόντα
Από την οργάνωση των εργασιακών χώρων, μέχρι τον εξοπλισμό της γραμμής παραγωγής, η εταιρεία Μυλωνάς γνωρίζει τις ανάγκες της Βιομηχανίας σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ειδικών εφαρμογών. Η δυνατότητα μελέτης των εξειδικευμένων αναγκών κάθε κατηγορίας του βιομηχανικού κλάδου, επιτρέπει στην εταιρεία Μυλωνάς να διαθέτει το σύνολο των απαιτούμενων υλικών, άμεσα και αξιόπιστα.

Συστήματα ελέγχου - Κίνησης

Ολόκληρη η γραμμή παραγωγής περνάει από τα Συστήματα Ελέγχου Κίνησης, με εξειδικευμένη εφαρμογή στα δεδομένα της δικής σας επιχείρησης.

Συστήματα ελέγχου - Κίνησης

Ολόκληρη η γραμμή παραγωγής περνάει από τα Συστήματα Ελέγχου Κίνησης, με εξειδικευμένη εφαρμογή στα δεδομένα της δικής σας επιχείρησης. Παρέχουμε ρυθμιστές στροφών και ομαλούς εκκινητές για κάθε χρήση και εφαρμογή.

Ρελέ

Οι βιομηχανικές απαιτήσεις, για κάθε είδος ηλεκτρονόμου, βρίσκουν την κάλυψή τους στην εκτεταμένη γκάμα προϊόντων της εταιρείας Μυλωνάς.

PLC / HMI

Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές και οι ελεγκτές μέσω διεπαφής αποτελούν τη βάση κάθε λύσης αυτοματισμού στη βιομηχανική παραγωγή.

PLC / HMI

Ελεγκτές

Από τη θερμοκρασία και τον χρόνο, μέχρι την τάση και την αγωγιμότητα, οι βιομηχανικοί ελεγκτές διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των συστημάτων παραγωγής.

Ελεγκτές

Αισθητήρια

Με διαθέσιμους αισθητήρες για το σύνολο των πληροφοριών της βιομηχανικής κατεργασίας, αλλά και κάθε είδους παραγωγής εφαρμογής.

Αισθητήρια

Διανομή ισχύος

Προστασία και έλεγχος των κυκλωμάτων, αλλά και οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας, με τη χρήση εξειδικευμένων ελεγκτών και διακοπτών ισχύος.

Αυτοματισμός

Αυτοματοποίηση κυκλωμάτων και συστημάτων, με τη χρήση χρονικών διακοπτών και ελεγκτών.

Αυτοματισμός

PLC
SIEMENS
Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές PLC
Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές της Siemens έχουν τη δυνατότητα να καλύπτουν και να επεξεργάζονται ένα ευρύτατο φάσμα δεδομένων, με ευελιξία ως προς την τροποποίηση των εισόδων της πληροφορίας, αλλά και των παραμέτρων επεξεργασίας.
Έλεγχος Αυτοματισμού
Προσαρμογή Βιομηχανικής Παραγωγής
Παρακολούθηση και έλεγχος συστημάτων
Τροποποίηση δεδομένων τροφοδοσίας
Έξυπνο λογισμικό ελέγχου
Εξοικονόμηση ενέργειας
Έλεγχος στάθμης, άντλησης, ποτίσματος
Εξειδικευμένες γεωργικές εφαρμογές ελέγχου και αυτοματισμού, για κάθε τύπο καλλιέργειας.
Χρονικός έλεγχος ποτίσματος
Αυτοματοποιημένοι κύκλοι
Αισθητήρες συλλογής ποιοτικών πληροφοριών
Έξυπνες εφαρμογές
Σύγχρονες αγροτικές λύσεις
Χειριστήρια παντός τύπου
Διακόπτες, χειριστήρια ελέγχου και εξειδικευμένοι παραμετροποιητές λειτουργίας.
Ποικιλία υλικού εφαρμογών
Κορυφαία ονόματα αξιοπιστίας
Σύνθετες εφαρμογές παραμετροποίησης
Εύκολη προσαρμογή χειρισμού
Εξειδικευμένες βιομηχανικές λύσεις
Εξατομικευμένες βιομηχανικές λύσεις
Στις ειδικές κατηγορίες βιομηχανικής παραγωγής, ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός διαθέτει εξειδικευμένα χαρακτηριστικά και παραμέτρους.
Προσθήκη ασφάλειας
Εξοικονόμηση ενέργειας
Εξειδικευμένες εφαρμογές ελέγχου
Αυτοματοποίηση διαδικασιών
Φόρμα Επικοινωνίας
Επικοινωνήστε μαζί μας για τις δικές σας ανάγκες, συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα, και το εξειδικευμένο προσωπικό μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας:
CAPTCHA image
Προμηθευτές
ΜΥΛΩΝΑΣ