ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1)Ταυτότητα Εμπόρου

  1. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 020536430000
  2. Επωνυμία: Π.ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
  3. Α.Φ.Μ.: 099474636
  4. Νομός: Καβάλας
  5. Δήμος: Καβάλας
  6. Οδός: Δαγκλή – Κ. Παλαιολόγου 14
  7. Τ.Κ.: 65302

 

2)Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης αφορούν την εκθεσιακή παρουσίαση προϊόντων μέσω της ιστοσελίδας www.mylonaoe.gr.

  1. Οι όροι δύνανται να τροποποιηθούν δίχως προηγούμενη προειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Σε κάθε περίπτωση οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν αναδρομικά.
  2. Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές όσο και σε επαγγελματίες εμπόρους.

 

3)Ακρίβεια Τεχνικών Προδιαγραφών

  1. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβεια των τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων, και η εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών διασφαλίζεται υπό την επιφύλαξη τυχόν λαθών τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης που έχουν προκύψει ακούσια ή εκ παραδρομής.
  2. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αναντιστοιχία μεταξύ της διαθέσιμης εικόνας των προϊόντων και των πραγματικών τεχνικών προδιαγραφών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται στη φυσική κατάσταση αυτών.
  3. O Καταναλωτής οφείλει να αναζητήσει τις τεχνικές προδιαγραφές από τους κατασκευαστές των προϊόντων.

 

4)Δικαιώματα της Εταιρείας

  1. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, γραφικών, εικόνων, φωτογραφιών και λογισμικού) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας.
  2. Απαγορεύεται, ολικά ή μερικά, η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, η αποθήκευση σε βάση δεδομένων, η αναμετάδοση σε ηλεκτρονική ή μηχανική ή οποιαδήποτε άλλη μορφή, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή και τροποποίηση της μορφής, του περιεχομένου και της εμφάνισής της, χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας.
  3. Η εμφάνιση του υλικού στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης ή εκμετάλλευσής του.

 

5)Διανοητική Ιδιοκτησία Τρίτων

  1. Εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα και σχέδια τρίτων που ανήκουν σε τρίτους παραμένουν ιδιοκτησία τους και δεν επιτρέπεται η χρήση τους δίχως την άδεια των ιδιοκτητών τους.

 

6)Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

  1. Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  2. Όπως αυτή αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα.
   1. Συμπληρώνοντας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στην παρούσα ιστοσελίδα δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση αυτού του φυσικού προσώπου για την παροχή τους προς την Εταιρεία.

 

7)Δωσιδικία

  1. Αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά θα είναι τα δικαστήρια της Καβάλας.

 

8)Εφαρμοστέο Δίκαιο

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο θα είναι το Ελληνικό.
ΜΥΛΩΝΑΣ