ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ABB 2021
6 Φεβρουαρίου 2021

Αγαπητοί συνάδελφοι μπορείτε να κατεβάσετε το νέο τιμοκατάλογο ηλεκτρολογικού υλικού της εταιρίας ABB σε pdf απ’ ευθείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κατάλογος ABB

ΜΥΛΩΝΑΣ