ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ NTU10
Συσκευή επιτήρησης Router WiFi
11 Νοεμβρίου 2020
Η μονάδα επιτήρησης NTU10 είναι μια καινοτόμα συσκευή ελέγχου της σύνδεσης στο διαδίκτυο του Router μας. Ή συσκευή NTU10 συνδέεται στο  δίκτυο wifi του modem/router, και παρακολουθεί συνεχώς την συνδεσιμότητά του στο internet. Το modem/router τροφοδοτείται με ρεύμα από την συσκευή. Μόλις διακοπεί η σύνδεση στο internet για ένα χρονικό διάστημα, τότε η συσκευή κάνει επανεκκίνηση στο  modem/router, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η σύνδεση. Κατόπιν, μας στέλνει email με το όνομα της τοποθεσίας, και τον χρόνο που έγινε η επανεκκίνηση.
Η συσκευή παραμετροποιείται πολύ εύκολα μέσω web browser, και λαμβάνει αυτόματα ενημερώσεις λογισμικού.
Έντυπο συσκευής.