ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
12 Δεκεμβρίου 2019

Αγαπητοί συνάδελφοι σας ενημερώνουμε ότι ο τιμοκατάλογος των Ελληνικών Καλωδίων άλλαζει από σήμερα 12/12/2019.

Η αύξηση υπολογίζεται σε +3%.

Κατεβάστε τον κατάλογο

ΜΥΛΩΝΑΣ