Μετρητής Ενέργειας Ράγας ECP380D
Νέα σειρά μετρητών ενέργειας της εταιρίας Hager
9 Μαΐου 2019

Η απεικόνιση των καταναλώσεων σε μια εγκατάσταση αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Η χρήση έξυπνων μετρητών ενέργειας επιτρέπει την καταγραφή της κατανάλωσης και τη μεταφορά της πληροφορίας αν αυτό απαιτείται. Η νέα γενιά μετρητών ενέργειας της Hager προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις για κάθε εφαρμογή και είναι συμβατή με όλα τα πρωτόκολλα επικοινωνίας μέτρηση παλμών, διασύνδεση M-Bus ή Modbus. Αποτελεί την ιδανική λύση για έξυπνη παρακολούθηση της ενέργειας σε κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια.

Xαρακτηριστικά

 1. Γκάμα άμεσης μέτρησης 40A, 80A και 125A
 2. Πολλαπλές μετρήσεις*: ενεργός ισχύς (kW), άεργος ισχύς (kvarh), φαινόμενη ισχύς (kVA), τάση (V), ρεύμα (A), συντελεστής ισχύος (cosφ), συχνότητα (Hz)
 3. Πρωτόκολλα επικοινωνίας*: έξοδος παλμών, M-Bus, Modbus
 4. Αποκλειστική έκδοση: τριπλοί μονοφασικοί μετρητές ενέργειας 80A (3x80A σε μια συσκευή)
 5. Αμφίδρομη μέτρηση (εκτός από ECN140D)
 6. Επικοινωνία υπερύθρων IR για χρήση εξαρτημάτων
 7. Μερική μέτρηση με reset

Πιστοποίηση MID
Η οδηγία MID (Measuring Instruments Directive – 2004/22/CE) είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία (2004) που εφαρμόζεται στα όργανα και τα συστήματα μέτρησης και έχει να κάνει με την ακρίβεια των μετρήσεων. Στόχος της οδηγίας είναι η βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και η διασφάλιση των συμφερόντων τους. Το πρότυπο EN50470-1/-3 ορίζει τρεις συγκεκριμένες κλάσεις ακριβείας:

 1. η κλάση Α ισοδυναμεί με ακρίβεια 2%
 2. η κλάση Β έως 1% και
 3. η κλάση C έως 0,5%.

Ακρίβεια:

 1. Ενεργός ισχύς Class B σύμφωνα με EN 50470-1
 2. Ενεργός ισχύς Class 1 σύμφωνα με IEC 62053-21
 3. Ενεργός ισχύς Class 1 σύμφωνα με IEC 61557-12
 4. Άεργος ισχύς Class 2 σύμφωνα με IEC 62053-23

Επικοινωνία
Οι νέοι μετρητές ενέργειας επικοινωνούν μέσω όλων των διαδεδομένων πρωτοκόλλων επικοινωνίας (ανάλογα την έκδοση): μέσω μέτρησης παλμών, M-Bus (συνήθως σε οικιακές εγκαταστάσεις) ή Modbus (κυρίως σε κτιριακές εφαρμογές). Η γκάμα ικανοποιεί τις απαιτήσεις σε κάθε είδος εγκατάστασης και ενσωματώνεται χωρίς κανένα πρόβλημα σε ήδη υπάρχοντα βιομηχανικά δίκτυα, όπως σε ένα δίκτυο Modbus. Τα προϊόντα είναι συμβατά με τον webserver κωδ. SM214 που υπάρχει στη γκάμα των πολυοργάνων.

Κατεβάστε το Αρχείο

ΜΥΛΩΝΑΣ